บริษัท มาติโก้ ทัวร์ แอนด์ เอ็กเพรส จำกัด

สินค้าและบริการ :

ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน ไทยสมาย การบินไทย แอร์เอเชีย นกแอร์ ไลออนแอร์ การบินไทยภายในประเทศ (ราคาเท่าสนามบิน) รับจองที่นั่ง และจำหน่ายตั๋วต่างประเทศทั่วโลกทุกสายการบิน (ราคาถูก) รับจองห้องพักโรงแรมชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ รับแปลเอกสารทุกชนิด-ทุกภาษา รับส่ง FAX ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับส่งเอกสาร-พัสดุภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วโลก รับส่งพัสดุภัณฑ์ ทางเรือต่างประเทศทั่วโลก รับทำประกันสุขภาพ สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ บริการส่งตั๋ว ฟรี

ที่อยู่

เลขที่ 178/253 หมู่ที่ 4     ถนนประชาสโมสร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000

โทรศัพท์ : 0-4323-8277, 0-4323-8977, 08-2316-7722, 08-1974-6179

โทรสาร :0-4323-8797

อีเมล์ :maticokkc@hotmail.com

URL :http://www.maticokkc.com , http://matico.yellowpages.co.th

เวลา :จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00, เสาร์ เวลา 08:30-18:00